علت بی اشتهایی عصبی چیست و چگونه درمان می شود؟

بی اشتهایی عصبی چیست؟ بی اشتهایی، اختلالی است که می‌تواند در هر سن و در هر شرایطی ایجاد شود. اگر شما یا یکی از اطرافیان‌تان دچار چنین اختلالی هستید، بسیار مهم است بدانید که این مشکل بر اثر چه عواملی به وجود آمده و چگونه باید با آن برخورد کنید.