پادکست های روان‌شناسی برآیند

پادکست شماره 1: نقش شبکه های اجتماعی در افسردگی
پادکست شماره 1: نقش شبکه های اجتماعی در افسردگی
پادکست شماره 2: شانس چیست؟ بررسی شانس از نظر علم روان‌شناسی
پادکست شماره 2: شانس چیست؟ بررسی شانس از نظر علم روان‌شناسی
پادکست شماره 3: هفت عادت فکری انسان‌های امیدوار
پادکست شماره 3: هفت عادت فکری انسان‌های امیدوار
پادکست شماره 4: خلاصه کتاب ذهن حواس جمع (قسمت اول)
پادکست شماره 4: خلاصه کتاب ذهن حواس جمع (قسمت اول)

مقالات محبوب


تست‌های روان‌شناسی