تست‌های روان‌شناسی چیست؟

تست‌های روان‌شناسی، ارزیابی‌های شفاهی یا کتبی هستند که برای بررسی رفتار یک فرد طراحی شده‌اند. انواع مختلفی از پرسشنامه‌های روان‌شناسی وجود دارد که به ما کمک می‌کند بفهمیم چرا انسان‌ها در شرایط و مواقع مختلف به صورت متفاوت عمل کرده و چرا رفتارهای مختلفی از خود بروز می‌دهند.

تست‌های روان‌شناسی توضیح می‌دهند که چرا یک شخص در یک زمینه، عملکرد بهتری دارد، در حالی که یشخص دیگر در زمینه دیگری برتری دارد. پرسشنامه‌های روان‌شناسی اجازه می‌دهند عوامل مختلفی که در کمک به حل مشکلات افراد نقش دارند، به‌صورت رسمی و دقیق اندازه‌گیری شوند.

قبل از اجرای یک پرسشنامه روان‌شناسی، معمولاً با فردِ آزمایش‌شونده مصاحبه صورت می‌گیرد. علاوه بر این، در برخی موارد ممکن است چندین پرسشنامۀ روان‌شناسی به یک فرد داده شود.

باید توجه داشت که هر کسی نمی‌تواند یک پرسشنامه روان‌شناسی را اجرا کند. هر آزمونی شرایط خاص خود را دارد که باید توسط یک حرفه‌ای متخصص طراحی شود تا یک نفر بتواند پرسشنامه را خریداری کرده و به شخص دیگری اجرا کند.

لیست تست‌های آماده انجام

تست‌های روان‌شناسی که می‌توانید در برآیند به‌صورت آنلاین برگزار کنید را در ادامه ببینید: