تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند (NEO PI-R)

تست شخصیت شناسی نئو یک ابزار معتبر برای ارزیابی شخصیت است. این تست آزمونی حاوی ۲۴۰ سؤال است که بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت طراحی شده است. از طریق تست نئو فرم بلند می‌توان جنبه‌های مختلف شخصیت از جمله احساسات، روابط بین‌فردی، نگرش‌ها و انگیزه‌ها را در افراد به‌صورت جامع و دقیق ارزیابی کرد. انجام این تست به ما این امکان را می‌دهد که خودمان و شخصیت‌مان را بهتر بشناسیم و فوایدی مانند بیشتر شدن خودآگاهی و رشد شخصی را برای ما به همراه دارد.

تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند (NEO PI-R) چیست؟

بر اساس مقاله‌ای، تست اصلاح شده شخصیت شناسی نئو (Revised NEO Personality Inventory) فرم بلند یکی از پرکاربردترین تست‌ها در تحقیقات علمی مربوط به شخصیت است. این تست پنج مقیاس مرتبط به شخصیت یعنی روان‌رنجوری، برون‌گرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه‌شناسی را در افراد بررسی و ارزیابی می‌کند.

در واقع تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند با کمک مدل پنج عاملی شخصیت یا پنج ویژگی بزرگ شخصیت سعی دارد پنج حوزۀ متفاوت شخصیت در انسان را به‌صورت دقیق اندازه‌گیری ‌کند. مطابق با مقاله‌ دیگری تست ئو فرم بلند پرسش‌نامه‌ای حاوی ۲۴۰ آیتم است. این آیتم‌ها جملات ساده‌ و قابل فهمی (مانند قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می‌کنم.) هستند. و در قسمت پاسخ این تست پنج گزینۀ زیر وجود دارد که فرد باید با توجه به نظر واقعی خود یکی از آنها را انتخاب کند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • نظری ندارم
 • موافقم
 • کاملاً موافقم

پاسخ‌دهی به تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند معمولاً ۳۵ الی ۴۵ دقیقه طول می‌کشد. البته هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای پاسخ دادن به آن وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که این تست یک نوع فرم کوتاه به نام تست شخصیت شناسی نئو فرم کوتاه نیز دارد که در آن تعداد سؤالات کمتر است و به زمان کمتری نیز برای پاسخگویی نیاز دارد.

تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند (NEO PI-R)

تست شخصیت شناسی نئو اصلاح شده فرم بلند از کجا آمده است؟

روان‌شناسان پل کاستا و رابرت مک‌کری در دهه ۱۹۷۰ سعی کردند ویژگی‌هایی را که در شخصیت همۀ افراد وجود دارد شناسایی کنند. آنها سه ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری (Neuroticism)، برون‌گرایی (Extraversion) و پذیرش (Openness) را شناسایی کردند و بیان کردند این سه ویژگی در شخصیت همه افراد وجود دارد. بعد از آن در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار آزمون یا پرسش‌نامه شخصیت شناسی نئو را طراحی کردند و بر اساس حروف اول این سه ویژگی‌ شخصیتی نام آزمون را NEO-PI در نظر گرفتند.

سپس در اوایل دهه ۱۹۸۵، بعد از آنکه تحقیقات بیشتری انجام دادند و با افراد بیشتری مصاحبه کردند، دو ویژگی شخصیتی توافق‌‌پذیری (Agreeableness) و وظیفه‌شناسی (Conscientiousness) را نیز در نیز افراد شناسایی کردند. در نتیجه این دو ویژگی را نیز به تست نئو اضافه کردند. اما این آخرین به‌روزرسانی برای تست شخصیت شناسی نئو نبود.

تست شخصیت شناسی نئو (NEO PI-R) فرم بلند چه چیز‌هایی را می‌سنجد؟

در تست شخصیت شناسی نئو ۳۰ جنبۀ مختلف شخصیت ارزیابی می‌شود. به این صورت که هر یک از پنج ویژگی شخصیت با شش بُعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در ادامه پنج ویژگی‌ شخصیت و ابعاد آنها را معرفی خواهیم کرد.

روان‌رنجوری (Neuroticism)

ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری ‌نشان می‌دهد که افراد چگونه از نظر روانی به استرس واکنش نشان می‌دهند. این ویژگی شخصیتی به این بستگی دارد که ما چقدر از نظر عاطفی متعادل و تا چه حد تحت‌تأثیر استرس هستیم. ابعادی که برای اندازه‌گیری ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری در تست نئو استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

 • اضطراب
 • خصومت
 • افسردگی
 • خودآگاهی
 • تکانشگری (تمایل به عمل کردن بدون فکر کردن و اغلب منجر به رفتارهای پرخطر می‌شود.)
 • آسیب‌پذیری (میزان آمادگی افراد در برابر آسیب یا خطر از نظر فیزیکی و احساسی)

برون‌گرایی (Extraversion)

برون‌گرایی با نحوۀ و روش تعامل ما با افراد دیگر مرتبط است و کمیت و شدت تعاملات روابط بین‌ فردی را در شخصیت ما ارزیابی می‌کند.

ابعادی که برای اندازه‌گیری ویژگی شخصیتی برون‌گرایی در تست نئو استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

 • گرمی (داشتن صمیمیت و مهربانی نسبت به دیگران)
 • گروهی بودن (اجتماعی بودن و لذت بردن از بودن در جمع دیگران)
 • قاطعیت
 • فعالیت
 • هیجان طلبی
 • عواطف مثبت

برون‌گرایی (Extraversion)

پذیرش (Openness)

این که چقدر مایل هستیم تجربه‌های جدید در زندگی داشته باشیم، به میزان پذیرش در شخصیت ما بستگی دارد. پذیرش کنجکاوی،‌ قوه تخیل و به دنبال تجربیات جدید بودن را در افراد ارزیابی می‌کند.

ابعادی که برای اندازه‌گیری ویژگی شخصیتی پذیرش در تست نئو استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

 • فانتزی (ایده‌ها یا سناریوهای تخیلی و اغلب غیرواقعی)
 • زیباشناسی
 • احساسات
 • اعمال
 • ایده‌ها
 • ارزش‌ها

پذیرش کنجکاوی و قوه تخیل در تست شخصیت شناسی نئو

سازگاری (Agreeableness)

ویژگی شخصیتی سازگاری یا موافق بودن نشان دهنده رفتار ما در برخورد با دیگران است. آیا در رفتار با دیگران دلسوز و قابل‌اعتماد هستیم یا رفتاری غیر دوستانه و خصمانه با دیگران داریم؟

ابعادی که برای اندازه‌گیری ویژگی شخصیتی سازگاری در تست نئو استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

وظیفه‌شناسی (Conscientiousness)

وظیفه‌شناسی بیان می‌کند که شخصیت ما چقدر قابل‌اعتماد، منظم و منضبط است. همچنین نشان دهنده توانایی ما در کنترل رفتارهای تکانشی نیز است.

ابعادی که برای اندازه‌گیری ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی در تست نئو استفاده می‌شوند عبارت‌اند از:

 • شایستگی
 • نظم
 • مسئولیت‌پذیری
 • تلاش برای موفقیت
 • نظم شخصی
 • مشورت

تفسیر پنج عامل شخصیت در تست شخصیت شناسی نئو به چه شکل است؟

در زیر تفسیر ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجوری، برون‌گرایی، شخصیت پذیرش، سازگاری و شخصیت وظیفه‌شناسی را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

تفسیر ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری در تست شخصیت شناسی نئو

داشتن نمره بالا برای روان‌رنجوری احتمالاً بیانگرِ حساس، عصبی، نگران، مستعد تجربۀ استرس شدید و در معرض تغییرات خلقی بودن در افراد است. افرادی که این ویژگی شخصیتی در آنها پررنگ است به محیط اطراف خود حساس هستند، بیشتر تحت‌تأثیر استرس قرار می‌گیرند و تغییرات مکرری را در خلق‌و‌خوی خود تجربه می‌کنند.

همچنین ممکن است افرادی که دارای سطح بسیار بالایی از روان‌رنجوری هستند مستعد مبتلا شدن به بیماری‌های روانی باشند. داشتن نمره پایین روان‌رنجوری در افراد احتمالاً بیانگر آرام بودن، به‌خوبی با استرس کنار آمدن‌ و از نظر عاطفی پایدار بودن است. همچنین این افراد تغییرات مکرر در خلق‌وخوی خود را تجربه نمی‌کنند.

همچنین نتیجه میزان روان‌رنجوری در شخصیت می‌تواند توضیح دهد که ما در موقعیت‌های استرس‌زا چگونه از نظر روانی و فیزیولوژیکی واکنش نشان می‌دهیم «آیا دچار برانگیختگی و آشفتگی می‌شویم؟ یا با آرامش وضعیت را مدیریت و کنترل می‌کنیم؟»

ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری در تست شخصیت شناسی نئو

تفسیر ویژگی شخصیتی برون‌گرایی در تست نئو

اگر در نتیجه تست شخصیت شناسی نئو در برون‌گرایی امتیاز یا نمره بالایی داشته باشیم احتمالاً برون‌گرا، پرانرژی، قاطع و اجتماعی هستیم و نمره پایین نشان دهنده محتاط و متفکر و در مواردی نیز گوشه‌گیر بودن است.

تفسیر ویژگی شخصیتی پذیرش

بالا بودن نمره یا امتیاز ویژگی پذیرش نشان دهنده خلاق، مبتکر و ماجراجو بودن در افراد است، همچنین ممکن است نشان دهندۀ این باشد که این افراد در حفظ تمرکز مشکل دارند و مستعد انجام رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی هستند.

اگر امتیاز ویژگی شخصیتی پذیرش پایین باشد ممکن است نشان دهنده قابل‌اعتماد بودن، عملکرد ثابتی داشتن و محتاط بودن فرد باشد. همچنین اگر امتیاز این ویژگی در فردی بسیار پایین باشد احتمال دارد نشان دهنده کوته‌فکری در شخصیت او باشد.

تفسیر ویژگی شخصیتی سازگاری

نمره بالا در ویژگی شخصیتی سازگاری بیان کننده داشتن رفتاری دوستانه و دلسوزانه با دیگران است. همچنین ممکن است داشتن امتیاز بالا در این ویژگی شخصیتی نشان دهنده مطیع دیگران بودن نیز باشد. نمره پایین نشان دهنده عدم اعتماد به دیگران است.

ویژگی شخصیتی سازگاری در تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند

تفسیر ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی

اگر فردی نمره بالایی در وظیفه‌شناسی داشته باشد، به این معنی است که به جزئیات توجه زیادی دارد، سخت کار می‌کند و شخصی کار‌آمد است. با این حال، دیگران ممکن است این فرد را سرسخت و انعطاف‌ناپذیر تصور کنند. از سوی دیگر، اگر فردی از نظر وظیفه‌شناسی نمره پایینی داشته باشد، ممکن است فردی انعطاف‌پذیر دیده شود. همچنین ممکن است شخصیتی تکانشی، بی‌دقت و بی‌نظم نیز داشته باشد.

تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند در چه مواردی کاربرد دارد؟

 • می‌توانیم از آن برای دستیابی به تصور درست از شخصیت و اخلاقیات افرادی که با آن‌ها در ارتباط هستیم استفاده کنیم و به این شکل تنش‌های احتمالی را بین خود و عزیزان‌مان کاهش دهیم. در واقع مطالعۀ نتایج تست شخصیت شناسی نئو (فرم بلند) اعضای خانواده، دوستان و شریک زندگی‌مان می‌تواند شناخت ما را از شخصیت آنها افزایش دهد؛ در نتیجه به ایجاد ارتباط سالم کمک کند.
 • می‌توانیم از تست شخصیت نئو اصلاح شده برای انتخاب مسیر شغلی، حرفه و مهارتی که نزدیک به توانایی‌ها و شخصیت ما است استفاده کنیم.
 • می‌توانیم از آن در هنگام استخدام افراد برای شرکت خود و آشنا شدن با شخصیت کارمندان خود استفاده کنیم. در واقع با بررسی نتایج تست شخصیت شناسی نئو کارمندان فعلی و افرادی که قصد داریم استخدام کنیم می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا آنها برای شغلی که انتخاب کرده‌اند مناسب هستند یا نیاز است به سراغ حرفۀ دیگری بروند.
 • همچنین در مدارس و دانشگاه‌ها نیز این تست کارایی دارد و علاوه بر مشخص کردن میزان و نوع توانایی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان می‌تواند زمینه‌های ابتلا به اختلالات روانی را در نیز در آنها شناسی کند.
 • مشاوران، روان‌پزشکان و روان‌شناسان نیز از این تست برای آشنایی بهتر با شخصیت و شرایطی که بیماران در آن قرار دارند استفاده می‌کنند.

در زمان انجام تست نئو به چه نکته‌ای باید دقت داشت؟

تست شخصیت شناسی نئو آزمونی است که عادات رفتاری را در افراد می‌سنجد پس درستی نتیجه تست بستگی به این دارد که افراد در مورد عادات رفتاری خود در زمان انتخاب گزینه‌ها صادق باشند. از همین جهت، این تست ممکن است برای افرادی که در فریب دادن دیگران در مورد افکارشان مهارت دارند، کارایی لازم را نداشته باشد.

آیا تست شخصیت شناسی نئو معتبر است؟

اعتبار این تست شخصیت شناسی تایید شده است و ما نیاز نیست نگران درستی نتایج آزمون باشیم، مگر اینکه به سؤالات صادقانه جواب ندهیم. در صورتی که صادقانه و با ذهنی باز به تست نئو پاسخ دهیم یک تحلیل معتبر از شخصیت خود دریافت می‌کنیم که می‌‌توانیم به نتایج آن اعتماد کنیم.

چرا تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند را انجام دهیم؟

تست نئو (NEO PI-R) فرم بلند نقاط قوت و ضعف شخصیت ما را بررسی و ارزیابی کرده و سپس به صورت جامع تفسیر می‌کند. به افزایش شناخت ما از خود کمک می‌کند و باعث می‌شود خیلی بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم. در واقع انجام این تست نه‌تنها به ما درک دقیقی از ویژگی‌های شخصیتی‌مان می‌دهد؛ بلکه نحوه و روشی که ما در ارتباط و تعامل با دیگران داریم را توضیح می‌دهد و با ضعف‌های و ایراداتی که در روابط بین‌فردی داریم آشنا می‌کند.

همچنین با انجام این تست می‌توانیم متوجه شویم با توجه به شخصیتی که داریم چه شغل و حرفه‌ای برای ما مناسب است. در واقع اطلاعات ارزشمندی که تست شخصیت شناسی نئو فرم بلند در اختیار ما قرار می‌دهد،‌ می‌تواند به ما در بهبود روابط شخصی، پیشرفت شغلی و توسعه‌ فردی کمک شایانی کند.

اگر مایلید که در آزمون شخصیت شناسی نئو فرم بلند شرکت کنید تا با شخصیت خودتان بیشتر آشنا شوید، ما امکان انجام این تست را برای مخاطبین برآیند فراهم کرده‌ایم. همین الان می‌توانید در این آزمون شرکت کنید.
منبع اولمنبع دوممنبع سوممنبع چهارم

ارسال دیدگاه

مشخصات تست
دسته‌بندی شخصیت‌شناسی
تعداد سوالات 240 سؤال
مخاطب بزرگسالان - نوجوانان
زمان تقریبی 15 دقیقه
هزینه انجام تست 52,500